Intellectueel eigendom (IE)- ondersteuning

Intellectueel eigendom (IE) – ondersteuning

inhoudelijk, strategisch en uitvoerend

Afstemming van (de ontwikkeling van) intellectueel eigendom met deskundigen uit diverse disciplines; zoals ingenieurs, ontwerpers, juristen, licentienemers, octrooi-, model- of merkengemachtigden.

Ieder bedrijf bezit meerdere Intellectuele Eigendomsrechten ofwel IE-rechten, o.a. auteursrecht, modellen- en merkenrecht, octrooien of patenten. Binnen het bedrijf ontbreekt het vaak aan kennis, inzicht, overzicht of tijd. De verschillende deskundigen op dat gebied spreken vaak hun eigen ’talen’, er bestaat een woud aan nationale en internationale regels en procedures en de kosten kunnen flink oplopen.

Wat heeft het bedrijf in huis aan (potentiële) intellectuele eigendomsrechten? En wat betekent dat? Hoe verhoudt een en ander zich tot de bedrijfsdoelstellingen en –strategie? Welke bescherming bestaat er al en welke kan worden overwogen? Nu en of in de toekomst? Liggen er exploitatiemogelijkheden buiten het bedrijf? Mogelijk in het buitenland?

sutorius

  • denkt mee, leest mee, adviseert.
  • ontwikkelt beleid, strategie en planning voor huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten.
  • coördineert nieuwe ontwikkelingen met interne of externe betrokkenen zoals management, medewerkers, ingenieurs, prototypebouwers, designers, onderzoeksinstituten, kennisinstellingen, samenwerkingspartners en licentienemers.
  • coördineert de bescherming van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot o.a. modellen, ontwerpen, merken, concepten en uitvindingen; in juiste afstemming met gemachtigden, juristen en andere experts en met oog voor de kosten.
  • werkt zelfstandig of in nauwe samenspraak.

Zie ook:  ‘ Van Idee naar Markt’

Neem gerust contact op!

info@sutorius.eu  06 26 742 242  Of gebruik dit formulier.

naam

telefoonnummer

e-mail

bericht