Verkoop of licentie

Verkoop of licentie

potentiële samenwerkingspartners, klanten of licentienemers

Het vinden van potentiële samenwerkingspartners, kopers of licentienemers voor een uitvinding of business concept is een kunst. Waar vind je mogelijk geïnteresseerde partijen? Hoe benader je partijen? Hoe bepaal je de waarde? Is het gebruiksrecht exclusief? Welke informatie deel je wel en welke (nog) niet? Welke stappen zijn verstandig?

sutorius

  • brengt potentieel geïnteresseerde bedrijven in kaart en benadert deze op het juiste niveau; warm of koud, in binnen- of buitenland.
  • begrijpt de taal van diverse disciplines, bijv. techneuten, juristen, octrooigemachtigden, sales en algemeen managers.
  • onderhoudt contacten en/of onderhandelt; namens de klant of samen met de klant.
  • vertaalt de juiste (waarde)proposities in pakkende documenten of beeldmateriaal.
  • coördineert afspraken over geheimhouding, waarde (valuation), prijs, lumpsum en/of royalty’s en allerlei voorwaarden (inzage, exclusiviteit, sublicenties etc.).
  • treedt op als technology transfer coach, ook wel kennismakelaar of IP Broker genoemd.
  • verleent nazorg tijdens de duur van een licentieovereenkomst; bijv. de coördinatie van controles van royaltybetalingen en boekhouding of de instandhouding van (internationale) intellectuele eigendomsrechten in overleg met de betrokken deskundigen.

Sutorius adviseert of ondersteunt op het gehele traject of op onderdelen. Pro-actief en altijd in samenspraak met klant.

NB Vanuit deze expertise kan Sutorius natuurlijk ook de licentienemer of koper van intellectueel eigendom of concept van advies dienen of ondersteunen.

*Zie ook: ‘Van Idee naar Markt’

Neem gerust contact op!

info@sutorius.eu   –  06 26 742 242 (ook buiten kantooruren)

Of vul dit formulier in.

naam

telefoonnummer

e-mail

bericht