Asito werkt met Canvas: intern én met klanten

Asito werkt met Business Model Canvas:
intern én met klanten

Het schoonmaakbedrijf Asito is een moderne organisatie die niet alleen zijn business op orde heeft, maar tegelijkertijd ook op diverse vlakken maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. De Business Model Canvas tools helpen daarbij, intern én samen met de klanten.

Vanuit de 50 lokale vestigingen zijn dagelijks 10.000 schoonmaakkrachten aan de slag in diverse sectoren: o.a. kantoren, zorginstellingen, onderwijs, transport en recreatie. Steeds weer wordt de dienstverlening afgestemd op de specifieke sector, de bedrijfscultuur en lokale omstandigheden. Dat kan alleen wanneer er een gedegen afweging van alle relevante factoren plaatsvindt. En die factoren kunnen zeer uiteenlopend zijn: klantvriendelijkheid, budget, logistiek, bedrijfsprocessen, diversiteit, inclusiviteit, duurzaamheid, robotisering etc.

Om al die factoren goed in te schatten, moet je in de huid van de sector, de business of organisatie van de klant of de werknemer kruipen. Daarbij gebruikt Asito al langere tijd Canvas; dat helpt onder meer om focus te behouden en veelheid aan onderwerpen te structureren. Tegelijkertijd vereenvoudigt het uniforme Canvas-format de communicatie met zowel klant als interne collega’s en afdelingen. En zo gebeurt het met regelmaat dat een Asito-manager op locatie bij een(potentiële) klant een korte Canvas-sessie faciliteert. Daar worden beide partijen wijzer van.

Zo snijdt Canvas dus ook bij Asito aan meerdere kanten:
– Intern helpt Canvas om het ‘Wat & Hoe doen wij Voor wie?’ steeds scherp te houden. Daarbij kunnen verschillende insteken worden genomen: bijv. vanuit de sectoren, vanuit de specifieke klanten, vanuit stakeholders of samenwerkingspartners, vanuit commercieel gewin en vanuit maatschappelijke impact.
– Inzoomen op de klanten: ‘Wat & Hoe doen zij Voor wie?’ Dat helpt de klant, maar ook je eigen bedrijf. Door bijv. problemen, wensen en behoeften van de klant van je klant te begrijpen, kun je beter meedenken in oplossingen.
– Door de klant actief te laten deelnemen aan een exclusieve Canvas-sessie, bied je de klant extra tools om over zijn eigen business en organisatie na te denken. Dat is een win-win.

In samenspraak met Arjan Geurtsen, manager Marketing & Business Development, heeft Sutorius deze zomer een strak dagprogramma op het hoofkantoor in Almelo gefaciliteerd, waarbij alle 25 deelnemende leden van het management aan hun trekken kwamen. Voor sommigen een nadere kennismaking, voor de meesten een verdiepingsslag. Er was een dubbele insteek: Canvas-tools toepassen enerzijds voor de Asito-klant in een bepaalde sector en anderzijds eveneens voor de klant van de Asito-klant. Immers, om je klanten goed te bedienen, is begrip van hun (business)wereld noodzakelijk. Natuurlijk kwamen daar veronderstellingen en aannames uit die minder onderbouwd waren dan verwacht. Alle reden om dat samen met de klant te onderzoeken en zo weer meer verbinding aan te gaan.
Al met al een interactieve en zeer geslaagde dag: nieuwe kennis, nieuwe inzichten en tegelijkertijd een zinvolle verdieping van de onderlinge contacten. Sutorius blijft nog even meedenken over gebruik en implementatie van de Business Model Canvas tools.

PS
Op 1 november 2017 verzorgde Sutorius een tweede Canvas training bij Asito. Deze keer gingen 12 managers in drie subgroepjes de hele dag aan de slag, elk met een eigen sector. Daarmee kwamen ze tot nieuwe inzichten en ideeën en tegelijkertijd maakten ze een gedegen verdiepings- of inhaalslag voor wat betreft de Canvas-taal en tools.