KPN New Business innoveert weer vanuit de Toren op Zuid

KPN New Business innoveert weer vanuit de Toren op Zuid

Vanuit de ‘oude’ Toren op Zuid, pal naast de Erasmusbrug in Rotterdam, is de nieuwe afdeling KPN New Business in januari 2016 formeel gestart met het scouten van interessante ontwikkelingen in de (startup)markt en het opzetten en faciliteren van samenwerkingen. Focus ligt daarbij onder meer op Internet of Things, Cyber Security, eHealth, Data & Analytics-oplossingen. De afdeling staat los van de traagheid van de gewoonlijke bureaucratie in een corporate omgeving: door zeer korte lijnen en een ‘lean’ aanpak kan er snel en flexibel worden gehandeld; zowel intern als extern.

Om outside-in innovatie te bevorderen en de betrokkenheid van KPN bij startups te vergroten is in 2015 ook een speciaal investeringsfonds KPN Ventures in het leven geroepen, dat nauw samenwerkt met New Business.

Een en ander past in de ontwikkelingen die wereldwijd plaatsvinden: veel corporates komen uit de spreekwoordelijke torens en zoeken pro-actief feeling met ontwikkelingen en behoeften in de markt: door seminars en lunches en het scouten van de markt, maar ook door participaties, eigen fondsen of samenwerking. Tegelijkertijd sluiten ze daarbij aan bij de flexibele startup insteek en taal, waarbij het niet zoveel uitmaakt of dat nu lean, agile of scrum heet. De huisregel in modern ondernemerschap ‘Get out of the building’ heeft zo een nieuwe dimensie gekregen.

KPN New Business Liaison manager Startups & Incubators Marie-José van de Boomgaard, die als een spin in het Nederlandse innovatieweb fungeert, huurde Sutorius in om eind 2015 een zestal New Business teams in de ‘lean startup mindset’ te krijgen. In een tweedaags snelkookprogramma (met een tussenliggende ‘huiswerk-periode’) leerden ca. 24 deelnemers de Business Model Canvas tools te hanteren, waarbij onmiddellijk bestaande initiatieven werden uitgewerkt en aangescherpt. Onderweg werden de belangrijkste bevindingen gepitcht, vonden onderlinge kruisbestuivingen plaats en werden Canvas-technieken verdiept. Gezien de reacties van de deelnemers, is de missie zeer geslaagd. Van den Boomgaard voegde nog toe: “Sutorius is een betrokken en enthousiasmerende trainer.”

PS De toren op Zuid is ontworpen Renzo Piano, die onder meer bekend is van het Centre Pompidou. Beide gebouwen doorstaan de tand des tijds, net als goede tools om business en innovatie te creëren.