Van Idee naar Markt

Van Idee naar Markt

Een schematische weergave van de onderdelen van het traject Van Idee (business concept of uitvinding) naar Markt. Vaak lopen de onderdelen parallel; soms in een andere volgorde.

Idee, uitvinding of concept
Wat zijn mogelijke toepassingen en uitwerkingen? Wat is de commerciële of maatschappelijke potentie?

Uitontwikkeling
Werkt de techniek of het concept? Ofwel, is er ‘Proof of Concept’? Zijn prototypes noodzakelijk? Zijn er (externe) ingenieurs nodig? Sluit het aan bij de wensen en behoeften van (potentiële) klanten? Wat betekent dat voor vervolgstappen?

Intellectueel eigendom
Denk hierbij o.a. aan octrooien (patenten), modellen (ontwerpen), auteursrecht en merken. Welke bescherming is mogelijk? Moet je met deskundigen in zee? Wat kost dat? Wat is een slimme strategie?

Marktanalyse
Inzicht in de markt(en) waar het definitieve product, dienst of concept kan gaan landen.
Bestaat het al? Zijn er concurrenten? Wie zijn de potentiële afnemers, klantsegmenten of samenwerkingspartners?

Marktbenadering
Voor een nieuw product, uitvinding of concept zijn er twee wegen richting markt:
– Vanuit het eigen bestaande of nieuwe bedrijf.
Welke klanten? Welke producten of diensten? Welk verdienmodel? Etc.
– Vanuit andermans bedrijf, via verkoop of licentie van hele uitvinding of concept.
Waar en hoe vind je geschikte partijen? Wat is de vinding of het concept waard? Hoe ga je om met geheimhouding, royalties, exclusiviteit en onderhandeling?

Sutorius adviseert of ondersteunt, pro-actief op het hele traject of op onderdelen.

Zie ook:
> Advies en uitvoering
> Intellectueel eigendom (IE)- ondersteuning
> Verkoop of licentie
Business Model Canvas Workshop
> Start Sessie  >

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op! info@sutorius.eu  –  06 26 742 242

 Contactformulier 

 

Nieuwe ideeën, innovatieve concepten en business development trajecten stranden vaak vroegtijdig. Ook verlopen veel trajecten trager dan gewenst. Dat gebeurt om allerlei redenen, zoals gebrek aan focus, overzicht, budget, mankracht, tijd, draagkracht of kennis binnen de organisatie. Tegelijkertijd regeert vaak de waan van de dag, verzanden projecten door een tunnelvisie of is er geen echte trekker. En soms bestaat er koudwatervrees: Hoe pak je een onbekend proces op? Hoe treed je ermee naar buiten? Vertraging en stilstand leiden uiteindelijk tot achterstand. Nieuwe kansen en ontwikkelingen verdienen de juiste aandacht, focus en prioritering. Sutorius zet zich hier graag voor in. Voor non-profit organisaties, particulieren, start-ups, MKB en multinationals.